Optik i Växjö

Synundersökningar

En synundersökning innebär att man tar reda på hur bra ögat ser, utan och med synkorrigerande glas, på långt och nära håll.


Först kontrolleras synskärpan på långt håll med hjälp av en synundersökningstavla med bokstäver (optotyper). Ett normalt öga kan läsa raderna 0,8 - 1,2 på avstånd utan korrektion. Detta är ögats synskärpa eller visus.
Man använder - och + glas för att få fram närsynthet, översynthet och astigmatism, alltså den synkorrektion som krävs för att man ska se bra på långt håll.

Närsynthet
Ett närsynt (myopt) öga ser dåligt på långt håll men bra på nära håll. Ögat bryter ljuset för starkt och detta kan korrigeras med -styrkor. Styrkorna anges i dioptrier.

Översynthet
Ett översynt öga ser ofta bra på långt håll men dåligt på nära håll. Ögat bryter ljuset för svagt. Detta korrigeras med +styrkor.

Astigmatism
Ett astigmatiskt öga kan se suddigt både på långt och nära håll. Ögat är inte helt symmetriskt. Det bryter ljuset olika i olika riktningar. Korrektionen måste göras med två styrkor i olika axellägen.

Därefter anpassas eventuella terminalglasögon och läsglasögon.
Undersökningen ger svar på hur bra ett öga ser; synskärpa eller visus, och vilken + eller - styrka och astigmatisk korrektion som krävs för att ögat ska se optimalt.
En synundersökning kan också innehålla en inspektion av ögat i ett spaltlampemikroskop och mätning av hornhinnans radier eller brytkraft.

 

 

Arbetsplatsanpassade glasögon

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att tillhandahålla synhjälpmedel, exempelvis särskilda för arbetet utprovade glasögon, om en arbetstagare får besvär med synen.

Förutsättningen är att lämpliga korrektionsglas för normalt bruk inte är tillräckliga för att eliminera uppkomna besvär. För bildskärmsarbete gäller dessutom att andra för synergonomin viktiga faktorer har anpassats till rådande situation. Reflexer, flimmer, kontrast, belysning, bländning och synavstånd är exempel på sådana andra faktorer som kan behöva uppmärksammas.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1998:5 skall anställd, som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än 1 timme per dag eller som får synbesvär genomgå synundersökning. Synundersökningen skall därefter genomföras med regelbundna intervaller eller när arbetstagaren besväras av synkraven i arbetet. Arbetstagaren skall av arbetsgivaren tillhandahållas särskilda glasögon, som är utprovade för arbetet, om synundersökningen visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.